Privacy Policy BenFit

BenFit, headquarters at De Meerheuvel 6, 5221 EA ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands is responsible for processing the personal data as mentioned in this Privacy Policy.
Contact information:
www.benfit.info
De Meerheuvel 6a,
5221 EA ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
+31 (0)73-699 09 39

Personal data we process

BenFit processes your personal data because you are using our services and/or you provide us with this data yourself. We process the following data:
– First name and surname
– Address
– Phone number
– Email address
– Data about your activity on our website
– Internet browser and type of device

Special categories of data we process

Our website and/or service does not intend to gather data about website visitors below the age of 16, unless they have the permission of their parents or guardian. Since we cannot check if a visitor is older than 16, we recommend that parents are involved with their children’s online activities, to prevent that data is gathered about children without parental consent. When you are convinced we have gathered data about minors without consent, please contact us via e-mail at dietiste@benfit.nl, so we can delete this data. Next to the processing of general personal data, the coach will also collect and save the following information to help you as well as possible:

Name, address, town, telephone-data: Coach can find participant
Coach: To categorize participants by coach
Email address: log in code for online environment
Date of birth, length, weight, body fat percentage, BMI, body fat mass, occupationaland exercise additions, anthropometic measurements: for calculating and assessing body composition and determining what the caloric requirements are.
Children, marital status, injuries, problems concerning joints, chronic illness, drug use, doctor’s advice, psychological state, diet history, physical condition, alcohol use, motivation, dietary supplements, nutritional history, exercise history, smoker, partner support, goal, goal in kg/lbs: To examine how the home, personal, physical and psychological situation is for the coaching

This data is shared with all staff members of BenFit, to support the coach and participant as well as we can.

With what goal and based on what ground we process personal data

BenFit processes your data for the following goals:

– Processing your payment
– Sending the newsletter and/or advertisement
– To be able to call or e-mail you when necessary for delivering our products or services
– To deliver goods or services
– BenFit analyses your behaviour on our website to improve the website and personalize our products and services to your preferences

Automated decision-making

BenFit does not make automated decisions about things that can have (significant) consequences for people. This concerns decisions made by computer programs or computer systems, without the intervention of a human (for example a staff member of BenFit).

How long we save personal data

BenFit does not store your information longer than necessary to reach the goals for which this data is gathered. We apply the following retention periods for the (categories) of personal data:

Webshop via https://benfit.nl/webshop/

Category of data Name, address
Retention period Stored for 12 months
Reason/goal To deliver goods and services

Category of data Payment method, via ecwid
Retention periodStored for 12 months
Reason/goal Managing your payment

Contact form customers

Category of data Name, postal code, city, phone number (not required), email address
Retention period Wordt 12 maanden na het insturen bewaard
Reason/goal Om je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden

Contactformulier zakelijk via https://benfit.nl/benfit-coach/

Category of data Naam, e-mail, telefoonnummer, adres
Retention period Wordt 12 maanden na het insturen bewaard
Reason/goal Om je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden

Als deelnemer in een traject:

Category of data Gewone persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres
Retention period Wordt tot 12 maanden na het laatste meetmoment bewaard als deelnemer op inactief staat (gegevens van actieve deelnemers onbeperkt)
Reason/goal Voor het ondersteunen van de coach en deelnemer bij het BenFit-traject

Category of data Bijzondere persoonsgegevens, zoals genoemd in “Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken”
Retention period Wordt tot 6 maanden na het laatste meetmoment bewaard als deelnemer op inactief staat (gegevens van actieve deelnemers onbeperkt)
Reason/goal Voor het ondersteunen van de coach en deelnemer bij het BenFit-traject

Delen van persoonsgegevens met derden

BenFit deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BenFit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BenFit jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Squarespace Inc. (https://www.squarespace.com/privacy/) analyseert jouw gedrag op onze website middels tracking cookies. Zo kunnen wij onze website verbeteren.

Voor deze analyse wordt verzameld: browser, apparaattype, verwijzingswebsite, besturingssysteem, land van waaruit de website wordt bezocht, IP-adres.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BenFit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BenFit gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Squarespace Analytics via Google Analytics
Cookie:
__utmz slaat op of een bezoeker vanaf een zoekmachine komt (en zo ja, met welk zoekwoord), vanaf een link, zonder beginpagina, en wordt na 6 maanden verwijderd.
__utma slaat op hoe vaak een bezoeker de website bezoekt (per bezoeker), hoe lang het eerste bezoek was, hoe lang het huidige bezoek was, en wordt na 2 jaar verwijderd.
_ga wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden en wordt na 2 jaar verwijderd.
_gid wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden en wordt na 24 uur verwijderd
_gat wordt gebruikt om aanvragen op de website te regelen en wordt na 10 minuten verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BenFit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij je coach een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jouw persoonlijke coach. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek . BenFit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BenFit neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met je coach.

 V6 04-02-2020